Sentral venøse kateter, Langtid - håndtering og stell (v. 1.2)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medservice ABK/Avdeling for blod-og kreftsykdommer

Tilbake...

Involverte
Forfatter: Aadland, Birgit ()
Wallgren, Gry Ciekals (Undervisningssykepleier)
Godkjent av: Søreide, Eldar (Fagdirektør)
Dokumentadministrator: Wallgren, Gry Ciekals (Undervisningssykepleier)
Gjelder for yrkesgruppe: Alle ansatte
Metadata
Dokument ID:22595
Utarbeidet ved:Helse Stavanger HF/Medservice ABK/Avdeling for blod-og kreftsykdommer
Godkjenningsdato:15.05.2017
Går ut på dato:15.05.2019


Revisjonskommentar

oppdatert retningslinje ifht retningslinje for stell og bruk fra VAR oppslagsverk for helsettjenesten og St. Olav Hospital. Noen små endringer ifht. fremgangsmåte. Lagt til Filmer som viser stell og bruk av VAP. Oppdatert referanser/linker.
AB profylakse ifbm innleggelse av VAP/Hickman ikke tatt med i retningslinjen da fagmiljøet ikke har konkludert med evt bruk av dette.
Fjernet spesifisering ifht bruk av sterile hansker ved neutropeni- Aseptisk teknikk skal alltid benyttes ved håndtering.

Relaterte lenker

Vedlegg